Loading...

ลูกจ้างควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน กฏหมายชี้ชัด “ทำงานวันหยุด”ต้องได้ ค่าล่วงเวลา 3 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน

ข้อคิดสอนใจ

ลูกจ้างควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน กฏหมายชี้ชัด “ทำงานวันหยุด”ต้องได้ ค่าล่วงเวลา 3 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน..

Loading...

เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์ เมื่อแฟนเพจเฟซบุ๊ก “สายตรงกฎหมาย”โดยทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม ได้โพสต์ข้อกฎหมายที่ ลูกจ้าง ควรอ่าน ระบุว่า การทำล่วงเวลาในวันหยุด กฎหมายกำหนดให้ได้รับ 3 เท่า..

โดยคำว่าล่วงเวลา หมายถึง การทำงานนอกเวลาทำงานปกติ เช่น เวลาทำงานปกติคือ 08.00-17.00 น ล่วงเวลา ก็คือ นอกเหนือเวลาดังกล่าวนั่นเอง ล่วงเวลา เช่น การทำงานช่วง 17.00-21.00 น ถือว่าเป็นการทำงานล่วงเวลา

 

ในวันหยุด ถ้าทำงานนอกเวลาที่ไม่ได้กำหนดเป็นเวลาทำงาน ถือเป็นการทำงานล่วงเวลา ต้องได้ 3 เท่า ลูกจ้างต้องดูเวลาทำงานที่เราทำงานในวันธรรมดา ถ้าทำงานในวันหยุดนอกจากเวลาทำงาน จะได้ 3 เท่า นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้ถูกต้อง

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 63 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ…

ขอบคุณที่มา*** ภาพและวีดีโอ : สายตรงกฎหมาย

 

 

Loading...